mars 29, 2018

H5 J – Bebygd

Nøkkeltall:

Byggeår:

Tomteareal: 1011 m²