januar 26, 2018

H4 G – Bebygd

Hytta sett fra Kroktjørn

Nøkkel tall

 • Byggeår: 2011
 • Tomtestørrelse: 1,1 mål
 • Størrelse: 467
 • MOH: 1003
 • Vann: Til tomten
 • Avløp: Til tomten
 • Vei: Til tomten

Hytta sett fra Kroktjørn

Nøkkel tall

 • Byggeår: 2011
 • Tomtestørrelse: 1,1 mål
 • Størrelse: 467
 • MOH: 1003
 • Vann: Til tomten
 • Avløp: Til tomten
 • Vei: Til tomten