H5 E4 - Disponeres av O. Hulbak

Tomteareal: 664 m²