mars 6, 2018

H5 G5 – Bebygd

Nøkkeltall:

Tomteareal: 680 m²

Maks BRA 236 m², se reguleringsbestemmelser